Om oss 2017-10-19T11:03:12+00:00

Om oss

Velkommen til Løbergs Trafikkskole AS!
Løbergs Trafikkskole er en liten skole eid og drevet av Thomas og Cecilie Løberg. Vi vil garantere deg best mulig trafikkopplæring og er stolte av å ha kun fagpersonell med høyskoleutdanning ansatt ved vår skole.

Våre pedagoger sikrer deg som elev best mulig tilpasset læring slik at det blir effektiv og trygt.

Trafikkskolen følger de regler som Statens Vegvesen krever og det utarbeidet en omfattende fagplan som elever gjerne kan få innblikk i. Løbergs Trafikkskole underviser i følgene klasser:
Bil
Bil m/automat
Moped
Tilhenger
Motorsykkel

Vi ønsker deg velkommen til kvalitetsopplæring!
Hilsen Thomas & Cecilie Løberg.

Hvis du ønsker å lese mer om hvem som jobber på Løbergs Trafikkskole?

Våre ansatte

Vi plikter til å:

 1.  Respektere den enkelts elev egenart og forutsetning.

 2.  Respektere taushetsplikten i forhold som gjelder elever.

 3.  Gi opplæring i overnstemmelse med regelverket, med faglig og pedagogiske oppdaterte lærere.

 4.  Gi eleven informasjon om framdriften.

 5.  Utnytte undervisningstiden optimalt.

 6.  Vise samfunnsansvar ved driften av virksomheten.

 7.  Ha miljøvennlig kjøretøy.

 8.  Ha ryddige administrative forhold.

 9.  Utdanne trygge og trafikksikre elever.