Klasse AM146 2018-06-07T13:24:24+00:00

Klasse AM146

Opplæring Pris
2.1 Grunnkurs klasse AM 146 (135 min) 700,-
Teknisk kjøregårds trening 1200,-
Kjøretime 700,-
2.3 Trinn 2 – Trinnvurdering 700,-
3.2 Sikkerhetskurs i trafikk 2000,-
3.3 Trinn 3 – Trinnvurdering 700,-
4.1 Obligatorisk sikkerhetskurs på veg 1900,-
Andre varer Pris
Veien til førerkort – Moped lærebok 295,-
Gebyr til Statens Vegvesen – Teoriprøve 620,-
Gebyr til Statens Vegvesen – Fotografering 80,-
Gebyr til Statens Vegvesen – Utstedelse av førerkort 290,-