Personvern og Sikkerhet2018-06-29T11:30:11+00:00

Personvern og Sikkerhet

Kort oppsummert:
Om en nettside samler inn, lagrer eller bruker data som er koblet mot en privat person i EU må følgende regler følges:

  • Fortell brukeren hvem du er, hvorfor du samler inn data, hvor lenge data er lagret, hvem som mottar informasjonen og hva den skal brukes til.
  • Før vi samler inn data skal det være en klar tillatelse fra privatperson.
  • La privatpersoner kunne få tilgang eller ha innsyn i data som er samlet inn.
  • La privatpersoner slette data.
  • La privatpersoner vite om sikkerhetshull når de skjer innen 72 timer.

 

Behandling av personopplysninger hos Løbergstrafikkskole AS

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson. Det kan være navn, telefonnummer eller lignende. Du har selv rett til å bestemme over disse opplysningene.

Løbergstrafikkskole AS har ansvar for behandlingen av personopplysninger som er lagret hos oss. Vi synes det er viktig at du vet hvilke opplysninger vi innhenter og hva vi gjør for å ivareta ditt personvern.

Vi bruker ingen cookies som samler inn personopplysninger.

Vi samler kun inn informasjon ved bestilling av kurs eller om du kontakter oss med kontaktskjema under kontakt – fanen.

Under kurs bestilling samler vi inn følgende informasjon: 

  • Fult navn
  • Epost
  • Fødselsdato
  • Telefonnummer

Denne informasjonen blir lagret på nettsiden vår og i systemet TABS, om du ønsker å vite hvilken informasjon vi har om deg, eller endre/slette kan du ta kontakt med oss.

Under kontaktskjemaet samler vi inn eposten din som blir lagret i våre mailsystemer. Om du ønsker at vi fjerner dette kan du ta kontakt med oss.

Formålet med Løbergstrafikkskole AS behandling av personopplysninger er først og fremst å administrere kundeforhold og annen behandling nødvendig for å oppfylle de forpliktelser Løbergstrafikkskole AS har påtatt seg for overfor den enkelte kunde. Løbergstrafikkskole AS behandler også personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det, eller i tilfeller hvor kunden har samtykket til den aktuelle behandling. Utover dette behandler Løbergstrafikkskole AS personopplysninger blant annet i forbindelse med kundeoppfølging og markedsføring og regelmessig testing- og oppdatering av drifts- og sikkerhetssystemene i Løbergs kunde- og datasystemer.

Eventuelle sikkerhetshull blir varslet via sosiale medier eller på email om det gjelder noe spesifikt.

Oppbevaring og sletting
I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for, slettes. Løbergstrafikkskole AS lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.